มันสำปะหลังพันธุ์พิรุณ 1

มันสำปะหลังพันธ์ใหม่ล่าสุด
มันสำปะหลังพันธุ์พิรุณ 1 เป็นความร่วมมือระหว่างกรมวิชาการเกษตร (ดร.โอภาษ บุญเส็ง) กับสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล (ดร.กนกพร ไตรวิทยากร) โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) เป็นผู้สนับสนุนงประมาณในการปรับปรุงพันธุ์ คาดว่าในปี พ.ศ. 2557 จะแนะนำให้เกษตรกรปลูก

พันธ์ุพิรุณ 1 เป็นพันธุ์ผสมระหว่าง
- แม่พันธุ์ห้วยบง 60 ซึ่งให้ผลผลิตสูง เปอเซนต์แป้งสูง แต่ ทรงต้นไม่ดี ปริมาณไซยาไนส์ สูง หัวต้มกินไม่อร่อย 
- พ่อพันธุ์ห้านาที ผลผลิตต่ำ ปริมาณไซยาไนส์ต่ำ การเจริญเติบโตในช่วงเริ่มต้นทำได้ดี ซึ่งเป็นผลดี ทำให้ท่อนพันธุ์ที่ปลูก หยั่งรากลงดินได้เร็วกว่าและเจริญเติบโตได้เร็วกว่า ในช่วงเริ่มต้น

สามารถเยี่ยมชมพันธุ์ได้ที่
# จังหวัดนครราชสีมา #
- เสิงสาง
  - นายเบีย 088-470-6139
  - นางนวล 086-246-9109
- สีคิ้ว
  - นายสมชาย 081-879-5238

# จังหวัดระยอง #
- ปลวกแดง
  - นายอำนาจ พวงภู่น้อย 081-940-5565

# จังหวัดกำแพงเพชร #
- นายสุรินทร์ พิชัย 081-674-0426

# จังหวัดเพชรบูรณ์ #
- วิเชียรบุรี
  -นายเที่ยง 056-791-090
  - นายสุวรรณ 080-700-7464


นายเบีย บานบัว
Facebook_white
เบอร์โทรศัพท์: 088-470-6139 เบอร์แฟกซ์: ---
ตำบลกุดโบสถ์ เสิงสาง นครราชสีมา ประเทศไทย 30330
Powered by Kaset Bay